+32 (0)476 45 95 85werkdagen 9u00-16u30

0 artikels | € 0,00

Disclaimer

Alle gegevens op deze site worden door Drukkerij Debeuckelaere bvba met de grootste zorgvuldigheid onderhouden. Drukkerij Debeuckelaere bvba wijst elke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer Drukkerij Debeuckelaere bvba verwittigd wordt van feitelijke fouten, zal zij deze fouten onmiddellijk verbeteren.

De toepasbaarheid van advies hangt altijd af van de specifieke aard. De bezoeker blijft zelf volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij van de gegevens maakt.

De logo's, de inhoud en alle andere elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om zonder de uitdrukkelijke toelating van Grafische Vormgeving bvba gedeelten of het geheel van deze site te kopiëren, aan te passen of te wijzigen. Inbreuken op het auteursrecht worden burgerlijk en strafrechterlijk vervolgd.

 

Vertel een vriend